Forberedelser

En tur som skal foregå i 4 måneder, krever ikke bare fysiske forberedelser, men også mentale forberedelser.  Når vi nå skal være borte fra den kjente å trygge hverdagen over en såpass lang tid, er det viktig å tenke igjennom faktisk hvor lenge 4 måneder er. For det første blir det ikke noen normale jobbinntekter, og det er mye organisering i hjemmet som må koordineres. Vi må nå tenke annerledes, og omstille oss på en ny ulønnet arbeidshverdag. Nå skal vi stå opp, spise frokost, og dra på arbeid som innebærer å flytte oss sørover på snitt 2-3 mil hver dag. Vi vet da at dess bedre trent vi er fysisk, dess enklere vil vi få det psykisk når lår og skuldre kjennes slitne.

Nå nærmer det seg veldig til turen vår starter, og vi prøver å minimum få oss 10 timer spasering i uken med tung sekk. Etterhvert gjelder det også å få gått lange turer flere dager etter hverandre så vi får kjent på hvordan den nye hverdagen vår blir.

Vi får en spennende tid i møte med en relativt primitiv hverdag, og vi kan bare håpe på at spådommene om en varm og fin vår/sommer skal bli sann.

Nordkapp – Lindesnes sommeren 2016